Wednesday, 7 December 2011

Sudut Tatabahasa Tahun 1 - Kata Kerja

Kata Kerja

Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan. Kata kerja terbahagi kepada:

Kata Kerja Transitif

Penggunaan

Ayat Contoh

Membuang sampah, mengayuh basikal, memandu kereta

Kata kerja yang mesti diikuti objek untuk melengkapkan maksudnya.

Shahin sedang membuang sampah ke dalam tong sampah.

Kata Kerja Tak Transitif

Penggunaan

Ayat Contoh

makan, pulang, berenang, menari

Kata kerja yang tidak memerlukan objek dan boleh berdiri sendiri dalam ayat.

Jia Jun sedang berenang.

Latihan 1 – Gariskan kata kerja yang sesuai.

1. Kakak sedang ( menonton , mengelap ) tingkap.

2. Saya suka melihat adik saya ( masuk, ketawa ).

3. Ayam jantan itu ( berkokok, berbaris ) setiap pagi.

4. Wei Hong (terlupa, terambil ) membawa buku latihan ke sekolah.

5. Encik Ali suka ( bersiul, berbaring ) semasa mengayuh basikal.

6. Ibu ( berpesan, berjalan ) kepada abang supaya rajin belajar.

7. Datuk suka ( bersenam, berniaga ) pada setiap pagi.

8. Anggota bomba sedang (memandi, memadamkan ) kebakaran itu.

No comments:

Post a Comment