Wednesday, 7 December 2011

Sudut Tatabahasa Tahun 1 - Kata Hubung

Kata Hubung

Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, ayat dengan ayat.

Kata Hubung

Penggunaan

Ayat Contoh

dan

Untuk menyatakan perkara yang sama dan setara.

Hobi saya ialah melukis dan bermain badminton.

sambil

Untuk menunjukkan dua aktiviti yang dilakukan pada masa yang sama.

Adik mandi sambil menanyi.

kerana

Untuk menunjukkan sebab.

Xin En menangis kerana terjatuh dari tangga.

tetapi

Untuk menunjukkan sesuatu yang bertentangan.

Ji Leam pandai tetapi sombong.

atau

Untuk menunjukkan pilihan.

Awak suka makan roti atau kek?

Latihan 1 – Betulkan penggunaan kata hubung dalam ayat di bawah.

1. Ayah berjoging kerana bersiul. ---------------------( )

2. Jam tangan ini cantik dan mahal. -------------------( )

3. Nenek sihat dan dia rajin bersenam. ---------------( )

4. Kamu hendak bercuti di Pulau Langkawi kerana Pulau Pangkor? ---------------------------------------------------------------( )

5. Saya atau Yueen Yee berkawan baik.---------------( )

Latihan 2 – Gariskan jawapan yang betul.

1. Ibu memasak ( atau, sambil ) mendengar radio.

2. Yoong Xuan dimarahi oleh ayah ( kerana, tetapi) tidak membaca ejaan.

3. Kamu suka makan manga (dan, atau ) betik?

4. Abang berjoging (sambil, dan) berbual-bual dengan kawannya.

5. Orang itu kaya ( kerana, tetapi) kedekut.

No comments:

Post a Comment